Nieuws

Duitsland introduceert Air-ground voice communication watch for TMZ’s (23 mei 2017)

Vanaf 30 maart 2017 heeft Duitsland het concept van Air-ground voice communication watch for Transponder Mandatory Zones (TMZ) geïntroduceerd. In tegenstelling tot een Radio Mandatory Zone is het niet verplicht om actief radio contact op te nemen. Wel wordt dringend aanbevolen dat een vlieger een speciale radio frequentie instelt en ook een speciale "listening squawk" (frequency monitoring code) instelt. Indien nodig neemt de air traffic controller contact met de vlieger op. Zowel de specifieke radio frequentie als de transponder code zijn te vinden op de Duitse ICAO kaart. Zie ook de Duitse AIP AIC VFR 01/17 van 16 maart 2017....

Terugblik op voorvallen kleine luchtvaart in 2016 door de Onderzoeksraad (VMS-commissie 17 mei 2017))

In de Kwartaalrapportage Luchtvaart januari-maart 2017 kijkt de Onderzoeksraad terug op de 28 ernstige incidenten en ongevallen in de kleine luchtvaart in 2016. Drie type voorvallen vallen op: verlies van controle, noodlanding na motorstoring en een harde landing. Zeer leerzaam om te lezen en om van te leren. De Onderzoeksraad Kwartaalrapportage Luchtvaart 1e kwartaal 2017 kun je hier downloaden. VMS-commissie...

Paradropping omgeving Seppe (VMS-commissie – 30 april 2017)

Het komt af en toe nog wel eens voor dat (zweef)vliegtuigen een actieve dropzone doorkruisen, onder meer rond Seppe. Hierbij een documentje over paradropping in de omgeving van Seppe dat we op verzoek plaatsen. Let op dat  de benaming van een aantal dropzones m.i.v. 26 mei a.s. gewijzigd zal worden. Zie: Parajumping omgeving Seppe 24 april 2017...