Just Culture

 

Een aantal ACHA leden hebben gevraagd:

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘Just Culture’ ?

Wij willen hen graag verwijzen naar de volgende website van de ‘European Commission’:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/events/doc/2015-10-01-just-culture/signed-declaration.pdf