Sinds donderdag 11 juli staat de internetconsultatie open voor de conceptregeling die VFR vliegen buiten UDP mogelijk maakt. Zie: https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode De einddatum van de consultatie is 25 augustus 2019. Het is om twee redenen van belang dat er meerdere positieve/ondersteunende reacties worden gegeven. 1) om aan te geven dat de General Aviation sector 'VFR buiten UDP' ook van belang acht en de overheid niet voor niets hieraan heeft gewerkt; 2) als tegenwicht tegen eventuele negatieve reacties. Ook is het van belang dat de reacties zo min mogelijk, liefst geen, commentaar bevatten hoe het beter of anders kan of moet. Wat AOPA er nu (na jaren) uit...