Agenda Algemene Leden Vergadering 27 okotober 2017

AeroClub Hilversum Amsterdam

Algemene Ledenvergadering

Datum: 27 oktober 2017

Tijd: 20.00 LT

Plaats: Restauant Fly Inn, Noodweg 43, 1213 PW Hilversum

AGENDA (klik voor pdf)

1. Opening
2. Vlieg- en huurregelement OSCAR
3. Verslag ALV 28 april 2017
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Prijsaanpassing Cessna’s 2018
7. Begroting 2018
a. Contributieverhoging
8. Presentaties diverse commissies
9. Rondvraag
10. Sluiten vergadering

Comments are closed.